Program

Członkowie

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia LGD Dolina Soły - rozdział 4 § 20 - najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy w szczególności:
a. uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
b. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD,
j.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
l. ustalanie wysokości składek członkowskich,
m. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu  i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania  z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów.

Zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek:

1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej,

2. złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty osobowości prawnej - w przypadku osoby prawnej,

3. wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGD lub na szkodę LGD,
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. z powodu nie opłacania składek lub wstrzymania zadeklarowanego wsparcia przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
d. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności
L.P.   sektor Lokalizacja
1 Gmina Oświęcim publiczny Gmina Oświęcim
2 Ludowy Klub Sportowy "Solavia" Grojec społeczny Gmina Oświęcim
3 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim publiczny Gmina Oświęcim
4 Gmina Kęty publiczny Gmina Kęty
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Bulowicach społeczny Gmina Kęty
6 Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach publiczny Gmina Kęty
7 Parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach społeczny Gmina Kęty
8 Gmina Chełmek publiczny Gmina Chełmek
9 Ludowy Klub Sportowy w Bobrku społeczny Gmina Chełmek
10 Świetlica Środowiskowa w Chełmku publiczny Gmina Chełmek
11 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku publiczny Gmina Chełmek
12 Gmina Brzeszcze publiczny Gmina Brzeszcze
13 Ochotnicza Straż Pożarna Bór społeczny Gmina Brzeszcze
14 Forum Bezpartyjnych „Brzeszczot” społeczny Gmina Brzeszcze
15 Ośrodek Kultury w Brzeszczach publiczny Gmina Brzeszcze
16 Dom Kultury w Kętach publiczny Gmina Kęty
17 Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Brzezinka społeczny Gmina Oświęcim
18 Gmina Wieprz publiczny Gmina Wieprz
19 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom społeczny Gmina Wieprz
20 Ludowy Klub Sportowy "Pogórze" Gierałtowice społeczny Gmina Wieprz
21 TUR Sp. z o.o. gospodarczy Gmina Kęty
22 Rolnicza Spółdzielnia  Produkcyjna "Zgoda" w Malcu gospodarczy Gmina Kęty
23 Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach społeczny Gmina Kęty
24 Ludowy Klub Sportowy "Rajsko" społeczny Gmina Oświęcim
25 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki" społeczny Gmina Oświęcim
26 Stowarzyszenie Czerwone Szpilki gospodarczy Gmina Kęty
 
L.P. Osoby fizyczne sektor Lokalizacja
1 Małgorzata Bucka społeczny Gmina Oświęcim
2 4 SERWIS Piotr Śreniawski gospodarczy Gmina Oświęcim
3 Błażej Banaś społeczny Gmina Kęty
4 Janusz Kruczała społeczny  Gmina Kęty
5 Krystyna Łubik społeczny Gmina Kęty
6 Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych gospodarczy Gmina Kęty
7 KONKRET AGENCJA PZU JÓZEFA I ZYGMUNT JELONEK gospodarczy Gmina Kęty
8 Wojciech Procner gospodarczy Gmina Kęty
9 Andrzej Bryzek społeczny Gmina Kęty
10 Danuta Bielenin społeczny Gmina Brzeszcze
11 DĄBA PIOTR FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA "DABSTAL" gospodarczy Gmina Brzeszcze
12 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BU-MOR Danuta Bułka - Morończyk gospodarczy Gmina Brzeszcze
13 Małgorzata Wabik społeczny Gmina Chełmek
14 Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Elżbieta Szostek gospodarczy Gmina Chełmek
15 Ireneusz Musiał - "Szykowne dobra" gospodarczy Gmina Chełmek
16 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Skiba" w Kętach gospodarczy Gmina Kęty
17 AUTO SERWIS RUSINEK MATEUSZ RUSINEK gospodarczy Gmina Wieprz
18 GABINET WETERYNARYJNY MATEUSZ URBAŃCZYK gospodarczy Gmina Chełmek
19 Artur Penkala społeczny  Gmina Wieprz
20 Stanisław Zając gospodarczy Gmina Brzeszcze
21 Lidia Kowala społeczny Gmina Wieprz
22
Teresa Kukieła
społeczny  Gmina Wieprz
23 Witold Noworyta gospodarczy Gmina Oświęcim
24 Józef Kukuła gospodarczy Gmina Kęty
25 Adam Chowaniec gospodarczy Gmina Oświęcim
26 Tomasz Drabek gospodarczy Gmina Kęty
27 Józef Lazarek gospodarczy Gmina Oświęcim
28 Katarzyna Morończyk gospodarczy Gmina Brzeszcze
29 Zakład Kamieniarski SŁAW-KAM Kajor Sławomir gospodarczy Gmina Kęty
30 Magdalena Jasek społeczny  Gmina Brzeszcze
31 OTTANTA Beata Płoszczyca-Jurzak gospodarczy Gmina Oświęcim
32 Żelisława Noworyta społeczny Gmina Oświęcim
33 NINA JAROMIN FIRMA DORADCZO - KONSULTINGOWA gospodarczy Gmina Oświęcim
34 Angelika Mrzygłód społeczny Gmina Kęty
35 Stanisław Kądzior społeczny Gmina Chełmek

Lista Członków do pobrania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Dolina Soły"
ul. Kostka Jagiełły 6, 32-626 Zasole
tel. kom: 690 128 018
e-mail: biuro@dolinasoly.eu
Biuro czynne od poniedziałku do piątku:
poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 15:00
Bądź na bieżąco z aktualnościami, wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę

Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies